TYPOGRAFI

TYPSNITT 1 - BARLOW SEMI CONDENSED

ÖIS Fotboll använder sig av två typsnitt varav typsnitt 1 – Barlow semi condensed används för ordinarie rubriksättning och brödtext i text samt med flera olika tjocklekar. 

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890

TYPSNITT 2 - BUNGEE OUTLINE

ÖIS Fotboll använder sig av två typsnitt varav typsnitt 1 – Barlow semi condensed används för ordinarie rubriksättning och brödtext i text samt med flera olika tjocklekar.