ÖIS erbjuder fotbollsinriktning i samarbete med Katrinelundsgymnasiet och Bernadottegymnasiet. Det är en Nationell Isdrottsutbildning (NIU) med inriktning fotboll. Den bedrivs enligt de riktlinjer och specifika kvalitetskrav som har utfärdats av Svenska Fotbollsförbundet.

Eleverna tränar på morgonen vid tre tillfällen per vecka. Efter träningen serveras det frukost på Katrinelundsgymnasiet.

Plats för träningarna är på vår egen anläggning, ÖIS-gården.

Förutom fotbollsträningarna ingår även fotbollsfysiologi, kost och hälsa, fotbollspsykologi samt ledarskap i utbildningen.

Genom denna gymnasieutbildning görs det möjligt att kombinera satsning på såväl skola som fotboll samtidigt. Det är betydelsefullt att eleven tar ansvar för sin utveckling både för sin skolgång som sin fotbollsutbildning.

Ett nära samarbete mellan eleven, skolan och ÖIS skapar förutsättningar för att eleven kan klara gymnasieperioden på att bra sätt.

Program på Katrinelund: Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, Ekonomi.

Program på Bernadotte: Samhällsvetenskap med inriktning uniform, Tekniskt program, Naturvetenskapsprogrammet.

Ansökan


I början av november hålls ett informationsmöte för intresserade ÖIS-spelare.

Ansökan skall skickas in senast 30 november på följande länk

Ansökan skall också göras till Svenska Fotbollsförbundet

En förutsättning för att eleven skall bli antagen på fotbollsplatserna är att eleven kommer in på det program som valts på Katrinelund eller Bernadotte. Ansökan till skolornas program görs genom normalt ansökningsförfarande till gymnasiet.

Urval


ÖIS erbjuder ett begränsat antal platser. Dessa platser är till för ÖIS egna spelare samt spelare som har för avsikt att gå över till ÖIS. Det görs en samlad bedömning och rangordning av de spelare som ansökt.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson
Sören Börjesson
soren.borjesson@oisfotboll.se
0708 – 87 93 17