SLO

Supporter Liaison Officer (SLO) är en funktion som bygger på att öka och förbättra dialogen mellan klubb, supportrar och andra aktörer kring ÖIS Fotboll. Genom rollen byggs det relationer som gör att klubben får med sig ett supporterperspektiv i det dagliga arbetet vilket främjar en positiv supporterkultur.

SLO arbetar parallellt med såväl publikvärdar som ordningsvakter och det har hittills fungerat på ett mycket tillfredsställande sätt. Som SLO är en av de viktigaste uppgifterna att genom sin funktion verka för att föreningen utökar servicen till sina supportrar och skapar förståelse för de olika önskemål som finns i anslutning till fotbollen. Oavsett om det är klubben, supportrarna eller polisen som är avsändare.

SLO:er bygger relationer inte bara med olika supportergrupper utan efter eget initiativ även med polis och säkerhetspersonal samt andra aktörer. SLO:er samarbetar med andra klubbars SLO:er innan matcher för att bidra till att supportrarna uppträder i enlighet med de riktlinjer som gäller för god säkerhet.

UEFA, SvFF, SEF och ÖIS Fotboll ser denna funktion som ett av de viktigaste stegen i målsättningen att förbättra relationerna mellan fotbollens olika intressenter.

ÖIS Fotbolls SLO:er heter Frida Nywertz och Patric Manhage.