VÄLKOMMEN TILL

ÖIS-gården

57.674894, 12.027823

VÅRT HEM SEDAN 1987

ÖIS-gården byggdes av byggmästare och fastighetsägare Benny Rosén som en gåva till ÖIS dess 100-års jubileum. Den ritades av arkitekt Magnus Månsson och i ett första skede upprättades ett klubbhus med intilliggande gräsplan och grusplan. Tanken var då att husera fotbollens herrlag och ett kansli för alla fyra sektionerna. 

Idag är ÖIS-gården navet och hem för ÖIS Fotboll och bedriver dagligen verksamhet för alla dess lag – från de yngsta i Smålirarna till herr- och damlaget samt Oldboys. Under stora delar av året är således ÖIS-gården en aktiv, pulserande och inbjudande plats för såväl ÖIS:are och motståndare. 

HAMMARVIKEN ARENA

Namnrättigheten för ÖIS-gårdens konstgräsplan har sedan 2014 tillhört Hammarviken, ett göteborgsbaserat bolag som är en långvarig och trogen partner till ÖIS Fotboll.

Hammarviken Arena är idag en vedertagen plats för fotbollspelande ungdomarrunt om hela Göteborg

ÖIS-GÅRDEN AB

I strategiarbetet som genomfördes 2018 satte våra medlemmar ett viktigt mål för föreningen att arbeta efter – en långsiktig lösning på ägarstrukturen kring ÖIS-gården där ÖIS Fotboll på sikt återigen skall äga sitt hem.

Under 2020 togs ett första steg mot att återigen äga ÖIS-gården när fastigheten förvärvades med hjälp av en rad ambassadörer och där ÖIS Fotboll för första gången sedan 2011 har en delägarandel i fastigheten. Det långsiktiga målet med affären är att ÖIS successivt skall förvärva mer andelar av ÖIS-gården för att tillslut vara ensam ägare.