PERSONAL

OFFICE

Felix Jonsson

Media- och kommunikationsansvarig

Roland vinberg

IT- & Support

SPORT

Sören Börjesson

Utvecklingschef

Filip Tobiasson

Ungdomsansvarig