Uttalande angående villkorsfrågan

ÖIS Fotboll är oroade av polisens tillämpning av nuvarande villkorsstrategi, i folkmun kallad villkorstrappa och uppmanar polismyndigheten att upphöra med nuvarande tillämpning av villkorsstrategin. ÖIS Fotboll är övertygade om att säkra och trygga evenemang uppnås via dialog och samarbete mellan de parter som ska upprätthålla säkerheten. Samarbete mellan klubb, polis och övriga aktörer har varit […]