Uttalande angående villkorsfrågan

ÖIS Fotboll är oroade av polisens tillämpning av nuvarande villkorsstrategi, i folkmun kallad villkorstrappa och uppmanar polismyndigheten att upphöra med nuvarande tillämpning av villkorsstrategin.

ÖIS Fotboll är övertygade om att säkra och trygga evenemang uppnås via dialog och samarbete mellan de parter som ska upprätthålla säkerheten.

Samarbete mellan klubb, polis och övriga aktörer har varit ett framgångskoncept för svensk fotboll under flera år. Trots fler och fler besökare har det aldrig varit tryggare att befinna sig på en fotbollsarena än vad det är nu, detta tack vare idogt arbete med att förbättra förutsättningarna för säkra evenemang. Nuvarande tillämpning av villkorsstrategin går dock helt emot det som tidigare varit svensk fotbolls framgångsrecept och handlar om att straffa föreningar snarare än att underlätta säkerhetsarbetet.

ÖIS Fotboll är likt många andra föreningar oroliga över den väg polisen och i synnerhet polisens rättsenhet valt att ta i frågan om villkorsgivning för evenemang. Villkorsgivningen i dess nuvarande utförande riskerar att rasera mycket av det vi byggt tillsammans under de senaste åren inom svensk fotboll.

För ÖIS Fotboll råder det ingen tvekan om att individer som begår lagbrott bör bestraffas. Bestraffningen ska dock vara proportionerlig och träffsäker. Så som villkorsgivningen på flera håll i vårt land ser ut nu anser vi att det polisens rättsenhet ägnar sig åt utan tvekan är kollektiv bestraffning.

Att minska antalet platser på ståplats, att förbjuda folk att uttrycka sig med flaggor och banderoller m.m är en kollektiv bestraffning som skadar fotbollen. Nuvarande arbetssätt riskerar att skada fotbollen, såväl som förtroendet för vårt lands största myndighet hos mängder av människor.

ÖIS Fotboll vill samtidigt poängtera att vi upplever ett gott samarbete med många av de poliser som är på arenorna och arbetar operativt på lokal nivå. Det är rättsenhetens villkorsgivning och den nationella utvecklingen vi ställer oss kritiska till.

ÖIS Fotbolls uppmaning till polismyndigheten är därför att omgående upphöra med tillämpningen av nuvarande villkorsstrategi, för att ge parterna runt svensk fotboll en möjlighet att enas om en ny arbetsmodell för samverkan.

Denna hemsidan använder sig av cookies för att förbättra upplevelsen för våra användare. När du är inne på oisfotboll.se godkänner du således vår policy kring användande av cookies.